Evald Moberg

En seglarprofil har lämnat oss.
Evald Moberg avled 83 år gammal i augusti 2016.

Han kom till Hejan på nittiotalet med en liten båt. Senare skaffade han den gula Speranta II med vilken han gjorde flera långseglingar men också dagliga seglatser ut till Taggen eller Skintosaflöten. Hans sista båt var stålbåten Ironi som fick ligga i sjön året om. Många gånger satt jag i kajutan, blev bjuden på fika och på Evalds berättelser från sjön. Han hade seglat i gamla stimbåtar och i maskin på motorfartyg i långfart. Cigaretten höll han som  gammal sailor inåt i handen.
De sista åren då han var utan båt, blev besöken i Hejan glesare.
Vi kommer att sakna honom.
Peter Sjögren

293Evalds Ironi037Evald 2011