Bengt Israelsson

Bengt Israelsson ”Red Jacket”, har revat för sista gången. SSS har förlorat en medlem, styrelsemedlem och framför allt seglar-vän. Bengt var en välkänd profil i hamnen, känd inte bara i Sölvesborg utan även över stora delar av landet för sitt stora engagemang i flerskrovskretsar. Han visade mig stolt vid tillfälle en bild på en enorm supertanker som han seglat på, knappast något vi kan se i våra allt för små Blekingska hamnar, så sjöfart det var något han kunde berätta om.

Som gammal seglare och sjöman, visste han hur saker ska utföras både till sjöss och vid bryggorna och det var något han gärna meddelade oss andra på ett ”tydligt” sätt. Men med åren, när vi lärt känna Bengt lite bättre, så framgick det tydligt, att bakom det hårda skalet så klappade ett varmt och gott hjärta.

Det är nog så att Bengt representerade något som varje riktig segelklubb måste ha, en riktig sjöbjörn. Han ska vara länken mellan vår gamla tradition av seglare och sjömän, folk som kunde navigera, splitsa ett tåg, ordna signalstället i rätt ordning mm. Det börjar bli viktigt nu när folk allt mer blir beroende av GPS och andra tekniska innovationer.

Vi tackar för att vi fick ha Bengt i klubben och våra tankar går till Gunnel med familj.