Protokoll 2014

Observera att det nummer som står efter 2014 på styrelemötesprotokollen inte är den månad mötet hölls. Det är en löpande numrering där 2014-01 är det första mötet med den nya styrelsen efter årsmötet, alltså från februari månad. Eftersom vi sedan inte har något möte i juli kommer då augustimötet att få nummer 2014-06.
För övriga protokoll anges datum för mötet.

Årsmötesprotokoll 2014-01-19

SSS protokoll 2014-01

SSS protokoll 2014-02

SSS protokoll 2014-03

SSS protokoll 2014-04

SSS protokoll 2014-05

SSS protokoll 2014-06

SSS protokoll 2014-07

Extra medlemsmöte 2014-09-14

extra styrelsemöte 2014-09-21

SSS protokoll 2014-08

Höstmöte 2014-10-26

SSS protokoll 2014-09

SSS protokoll 2014-10