Allmän info.

Övrigt:
Infopärm 2022
Stadgar SSS
Elsäkerhet
Avgifter SSS 2022
Årskalender SSS 2022
Medlemsansökan SSS
Båtplatsavtal SSS
Hyra klubbstugan
Kontakta Jenny Grönlund 0708-130830
om du vill använda stugan privat.
Ordningsföreskrifter
Avtal-sommarplats-på-land
Avtal vinteruppläggning
medlemsförmåner

Lämna ett svar