Vi har lediga båtplatser

Om du vill vill ha en båtplats hos oss går du först till ”Övrigt” i den svarta menyraden. Välj sedan ”Bli medlem” så får du information om hur du ska göra.

Du får mer information om oss och vår hamn under ”Info” näst längst till vänster i menyraden. Där hittar du bl.a. våra avgifter och vår Infopärm.

Välkommen till SSS!