Vi har lediga båtplatser

Om du vill vill ha en båtplats hos oss går du  till ”Bli medlem” i den svarta menyraden.
Där får du sedan information om blanketter att skicka till oss.

Du får mer information om oss och vår hamn under ”Info” näst längst till vänster i menyraden. Där hittar du bl.a. våra avgifter och vår Infopärm.

Välkommen till SSS!